بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۱

تبریک عید نوروز

روزی که آدمی خورشید دوستی را در جای خویش یافت
راه رهایی از دل این شام تار هست
و آنجا که مهربانی لبخند می زند
(در یک جوانه نیز شکوه بهار هست (فریدون مشیری

به رسم دوستی نوروز بر شما و عزیزان تان مبارک
tellsharj.com

Forosh sharj hamrahe aval az banke melat

Shoma karbare mohtaram mitavanid ba estefade az kart banke melate khod niz sharge hamrahe aval banke melat daryaft konid . baraye in kar kafi ast bad az entekhabe charje hamrahe avval va tedad kart sharg hamrahe aval mobil ya email khod ra baraye daryafte sharge hamrahe aval vared nemaid . sepas az miane bankhaye mogod shoma banke melat ra entekhab konid . va sepas roye dokme pardakht klik konid .

Forosh sharj irancell az banke melat

Shoma karbare mohtaram mitavanid ba estefade az kart banke melate khod niz sharge irancel banke melat daryaft konid . baraye in kar kafi ast bad az entekhabe charje iransell va tedad kart sharg irancell mobil ya email khod ra baraye daryafte sharge irancell vared nemaid . sepas az miane bankhaye mogod shoma banke melat ra entekhab konid . va sepas roye dokme pardakht klik konid .

مطالب خرید کارت شارژ :

  • sharGe batri Kharaba ba Gi sharG koni

Forosh sharj raitel ba kart banke melat

Shoma karbare mohtaram mitavanid ba estefade az kart banke melate khod niz sharge raytel banke melat daryaft konid . baraye in kar kafi ast bad az entekhabe charje raytel va tedad kart sharg raitel mobil ya email khod ra baraye daryafte sharge raitel vared nemaid . sepas az miane bankhaye mogod shoma banke melat ra entekhab konid . va sepas roye dokme pardakht klik konid .